Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών Απόρων σε Τρόφιμα και Είδη Παντοπωλείου για το έτος 2021