Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε τρόφιμα και είδη παντοπωλείου για το έτος 2018 (για το είδος με α/α Νο 8 «Απορρυπαντικό/Σκόνη Πλυντηρίου (45-55 μεζ.) της αριθ. 61/2017 μελέτης (17REQ001573459 2017-06-22)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 02/11/2017 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ.