Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμη ύλη (ξυλεία) έτους 2023