ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΞΥΛΕΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022