Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΔΚΕΠΠΑΚ για το έτος 2023