Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΔΚΕΠΠΑΚ έτους 2022