Ηχητική και φωτιστική κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΔΚΕΠΠΑΚ έτους 2017

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26/06/2017 ημέρα Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών την 09:00 π.μ.