Φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση μίας (1) κενωθείσης θέσης περιπτέρου της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής επί της οδού Βασ. Παύλου 28 και Θησέως