Φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) οικοπεδικών τμήμάτων εντός του Ο.Τ. 268δ στην Κομοτηνή για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) οικοπεδικών τμήμάτων εντός του Ο.Τ. 268δ στην Κομοτηνή για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων