Φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού οικοπεδικού χώρου εμβαδού 61,11 τ.μ. ευρισκομένου επί της Πλατείας Τ.Ε.Ε. στην Κομοτηνή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2023