Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την επανεκμίσθωση οκτώ (8) διαμερισμάτων (bungalows) ευρισκομένων στην Τουριστική Ακτή Φαναρίου της Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) στις 27 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη. Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών για το σύνολο των δημοπρατούμενων διαμερισμάτων (bungalows)  ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξη η 11:00 π.μ.. Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 12:00   μεσημβρινή ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.