Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για την επανεκμίσθωση αγροτεμαχίων των Τοπικών Κοινοτήτων , Νέου Σιδηροχωρίου, Αγίων Θεοδώρων και Παγουρίων του Δήμου Κομοτηνής

Η δημοπρασία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό  Κατάστημα Νέου Σιδηροχωρίου (αίθουσα  Συνεδριάσεων), στις 7 Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Παρασκευή   ενώπιον της  Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.