Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για την επανεκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής και της Τοπικής Κοινότητας Κοσμίου του Δήμου Κομοτηνής

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Κομοτηνής – αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής (Πλ. Βιζυηνού1),  στις 10 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα.