Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου που βρίσκεται εντός του 1ου ΚΑΠΗ του Δήμου Κομοτηνής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του ΚΕΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                             

Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Κυλικείου που βρίσκεται εντός του 1ου ΚΑΠΗ του Δήμου Κομοτηνής.  

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Πολύκεντρο Δήμου Κομοτηνής, 1ος  όροφος Γρ. Μαρασλή 1, 69133 Κομοτηνή) στις 15-11-2022, ημέρα Τρίτη.  Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξη η 10:30 π.μ.. Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 11:30 π.μ.   ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης να προσέλθετε στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Πολύκεντρο Δήμου Κομοτηνής, 1ος  όροφος Γρ. Μαρασλή 1,) - κα. Μαρία Μερέτη  τηλ. 2531023175 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

του ΝΠ ΚΕ.ΜΕ.Α. Δήμου Κομοτηνής

Νικόλαος Σωτηρακόπουλος