Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού των Τοπικών Κοινοτήτων Αρωγής και Μέσης του Δήμου Κομοτηνής για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού