Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) θέσεων Περιπτέρων του Δήμου Κομοτηνής

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) στις 12 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα.