Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση προσκυρούμενου δημοτικού ακινήτου εμβαδού 65,67 τ.μ. ευρισκομένου εντός του Ο.Τ. 254Α επί της οδού Σοφ. Κομνηνού για εμπορική χρήση – δραστηριότητα

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) στις 24 Απριλίου  2018, ημέρα Τρίτη. Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξη η 10:30 π.μ.. Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 11:30 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.