Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) δημοτικού κοινοχρήστου χώρου ευρισκομένου επί της οδού Φιλίππου

Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) δημοτικού κοινοχρήστου χώρου ευρισκομένου επί της οδού Φιλίππου