Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) διαιρούμενου σε τρία τμήματα κοινόχρηστου δημοτικού χώρου εντός του Άλσους Αγίας Παρασκευής Κομοτηνής, συνολικού εμβαδού 211,50 τ.μ. για ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα