φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1), διαιρούμενου σε τρία τμήματα, κοινόχρηστου δημοτικού χώρου εντός του Άλσους Αγίας Παρασκευής για ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα