Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής - οικισμός Μεγάλου Κρανοβουνίου και έξι (6) αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινοτήτας Πανδρόσου

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Κομοτηνής – αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής (Πλ. Βιζυηνού1),  στις  4  Απριλίου 2018 ημέρα Μεγάλη Τετάρτη  ενώπιον της  Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.