Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) οικοπεδικών τμημάτων εντός του Ο.Τ. 268δ στην Κομοτηνή για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) οικοπεδικών τμημάτων εντός του Ο.Τ. 268δ στην Κομοτηνή για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων