Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) οικοπεδικών τμημάτων εντός του Ο.Τ. 268δ στην Κομοτηνή για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων