Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) δημοτικών κοινόχρηστων χώρων επί της Κεντρικής Πλατείας Ειρήνης Κομοτηνής για ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα για μικρά παιδιά

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) στις 21 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη. Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών για το σύνολο των δημοπρατούμενων τμημάτων ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξη η 10:30 π.μ.. Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 11:30 π.μ.   ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.