Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου επί της οδού Σοφ. Κομνηνού 15Γ και Καβείρων 1 στην Κομοτηνή