Φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 18,41 τ.μ. επι της οδού Φιλίππου στην Κομοτηνή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2022