Εργασίες Ταφών – Εκταφών στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κομοτηνής για 1 έτος