Επαναπροκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο : Ναυαγοσωστική Κάλυψη της Πολυσύχναστης Ακτής Αρωγής Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023.