ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Επαναληπτική φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών  (3) διαμερισμάτων (bungalows) ευρισκομένων στην Τουριστική Ακτή Φαναρίου της Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής