Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στην κεντρική πλατεία Ειρήνης

Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δύο (2) δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στην κεντρική πλατεία Ειρήνης Κομοτηνής για ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα για μικρά παιδιά.