ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήµος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην εργασία με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» που αφορά στον έλεγχο και πιστοποίηση της συμμόρφωσης του ελεύθερα προσβάσιμου αθλητικού εξοπλισμού των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολικών συγκροτημάτων, όπως εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα), εστίες ποδοσφαίρου και χειροσφαίρισης, ιστοί και στυλοβάτες πετοσφαίρισης. Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των  14.157,08 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).