Εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία με κλειστές προσφορές και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών το Κυλικείο ευρισκόμενο εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Κομοτηνής

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής)  στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.