Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2019