ΔΚΕΠΠΑΚ-Προκήρυξη για την πρόσληψη 13 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής