ΔΚΕΠΠΑΚ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΚΕΠΠΑΚ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Συνημμένα: