Δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) δημοτικών κοινόχρηστων χώρων επί της Κεντρικής Πλατείας Ειρήνης Κομοτηνής για ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα για μικρά παιδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

                  Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) δημοτικών κοινόχρηστων χώρων επί της Κεντρικής Πλατείας Ειρήνης Κομοτηνής για ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα για μικρά παιδιά και συγκεκριμένα:

  1. Χώρος Α. διαστάσεων 11,00 μ. Χ 20,00 μ. εμβαδού 220,00 τ.μ για ανάπτυξη καρουζέλ και ηλεκτρικό τρενάκι και εναλλακτικά ή μόνο καρουζέλ ή μόνο ηλεκτρικό τρενάκι.
  2. Χώρος Β διαστάσεων 9,00 μ. Χ 17,00 μ. εμβαδού 153,00 τ.μ. για ανάπτυξη τροχήλατων παιχνιδιών  και
  3. Χώρος Γ διαστάσεων 2,50 μ. Χ 5,00 μ. εμβαδού 12,50 τ.μ. για ανάπτυξη ηλεκτρικών παιχνιδιών  με κερματοδέκτη.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) στις 14 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα. Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών για το σύνολο των δημοπρατούμενων τμημάτων ορίζεται η 10:00 π.μ. και λήξη η 10:30 π.μ.. Ώρα έναρξης των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 11:30 π.μ.   ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και συγκεκριμένα στο γραφείο Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής - κ. Κωνσταντίνο Χαμαμτζόγλου  τηλ. 2531352455 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.