Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) διαιρούμενου σε τρία τμήματα κοινόχρηστου δημοτικού χώρου εντός του ΄Αλσους Αγίας Παρασκευής

Δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) διαιρούμενου σε τρία τμήματα κοινόχρηστου δημοτικού χώρου εντός του ΄Αλσους Αγίας Παρασκευής