Διευκρίνιση επί της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, που θα πραγματοποιηθεί την 15η Μαΐου 2023, για την εκμίσθωση δεκαέξι (16) τμημάτων αιγιαλού-παραλίας κειμένων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Αρωγής και τριών (3) τμημάτων αιγιαλού-παραλίας