Διαμόρφωση των Ακτών - Μίσθωση και Συντήρηση Χημικών Τουαλετών για το Έτος 2021