Διαμόρφωση των Ακτών – Μίσθωση Ειδικού Μηχανήματος για τις παραλίες Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης, Μολυβωτής, Γλυφάδας του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023