Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο : Αντιπλημμυρικά Έργα Δήμου Κομοτηνής Έτους 2018