Διακήρυξη για φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου

Διακήρυξη φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου ευρισκομένου

επί της οδού Σοφ. Κομνηνού 15Γ και Καβείρων 1 στην Κομοτηνή