Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού οικοπεδικού χώρου εμβαδού 26,81 τ.μ. ευρισκομένου επί της Πλατείας Τ.Ε.Ε. στην Κομοτηνή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων