Διακηρύξη φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δυο (2) τμημάτων δημοτικής οικοπεδικής έκτασης εμβαδού 8,40 τ.μ. και 12,67 τ.μ. επί της οδού Φιλίππου στην Κομοτηνή για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2023