Διακήρυξη δημοπρασίας κυλικείου

Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του Κυλικείου ευρισκομένου εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Κομοτηνής επί της οδού Γρ. Μαρασλή 2