ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ