Διαχείριση κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Κομοτηνής