Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για την λειτουργία του κυνοκομείου (στειρώσεις- εμβολιασμοί) για το έτος 2018