Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για τη λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου για το έτος 2017

Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για τη λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου (στειρώσεις, εμβολιαμοί, αποπαρασιτώσεις, περίθαλψη) για το έτος 2017