ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ